רבייה באדם בבעלי חיים ובצמחים

 

פעילויות בנושא אסטרטגיות של רבייה

 

word הפריה חיצונית והפריה פנימית - מבוא ועקרונות
word הפריה חיצונית והפריה פנימית - יתרונות וחסרונות
 
 • הפריה חיצונית, הפריה פנימית, השוואה
word

הפריה פנימית - עקרונות ודוגמאות מעולם החי

 
 • יתרונות וחסרונות בהפריה פנימית
 • הפריה פנימית בהיבט אבולוציוני
 • קבוצת מטילי הביצים
 • קבוצת משריצי חיים
 • קבוצת הממליטים
 • גורמים המשפיעים על רבייה עונתית
 • פעילות מחזורית במערכת הרבייה:
  • מחזור ייחום - שלבים
  • וסת – שלבים
  • השוואה בין מחזור הייחום למחזור הווסת
  • הורמוני מין במחזור הייחום ובמחזור הווסת
  • עונתיות אצל זכרים
word מיוזה
  • חשיבות המיוזה
  • שלבים בתהליך המיוזה
  • המחשה בעזרת אנימציות ואיורים
word מיטוזה
 • עקרונות המיטוזה
 • שלבים בתהליך המיטוזה
 • המחשה בעזרת אנימציות ואיורים
word

דמיון ושוני בין המיוזה למיטוזה

 
 • הדימיון והשוני בין תהליך המיטוזה לתהליך המיוזה
 • המחשה בעזרת אנימציות ואיורים

 

פעילויות בנושא רבייה בבעלי חיים
word מנגנוני רבייה בבעלי חיים
 • רבייה אל-מינית
 • רביית בתולין (Parthenogenesis)
 • דוגמאות לבעלי חיים המתרבים ברבייה אל-מינית
 • אורגניזמים המשנים את אסטרטגיית הרבייה שלהם (מרבייה אל-מינית לרבייה מינית, ולהפך)
 • רבייה מינית
 • רבייה מינית - היבט אבולוציוני
 • רבייה מינית והמגוון הגנטי
 • התפתחות הרבייה המינית - היבט אבולוציוני כולל דוגמאות
 • "תיאורית המלכה האדומה" ("Red Queen Hypothesis ") – העדפת הרבייה המינית
 • השוואה בין שתי צורות הרבייה - מינית ואל-מינית
   
word excel

אסטרטגיות רבייה

 
 • אסטרטגיית r ואסטרטגיית K – טיפול הורי בצאצאים והקשר להישרדות הצאצאים
excel

מיומנויות בגיליון אלקטרוני:

 
 • גרף
word

מהם התנאים הדרושים כדי שתתקיים הפריה פנימית

 
 • התנהגות חברתית של בעלי חיים בעונת רבייה
 • יתרונות אבולוציוניים של התנהגות בעונת הרבייה
word

עופות משק

 
 • מערכת הרבייה של נקבת העופות
 • בקרה הורמונאלית של תהליך הביוץ בעופות
 • מבנה הביצה
word excel

הרבייה של הטינמו בעל האברה האדומה - Red-winged Tinamou

 
 • התנהגות חיזור
 • טיפול בצאצאים
 • השפעות תנאים על אחוז ביצים הביצים המופרות
 • תכנון ניסוי
excel מיומנויות בגיליון אלקטרוני:
 
 • ממוצע
 • סטיית תקן
 • גרף
 • קווי שגיאה
 • משמעות פיזור נתונים
 • משוואת קו מגמה
word excel מטילי ביצים
 
 • דו צורתיות מינית
 • הפריה פנימית והפריה חיצונית
 • פרתנוגנזה
 • מטילי ביצים - התפתחות הביצים, מבנה הביצה, התנאים להתפתחות עובר בביצה - השפעת
 • הטמפרטורה על התפתחות העובר
 • בקיעת הצאצאים והתפתחותם
 • השרצה
 • אסטרטגיית רבייה
excel מיומנויות בגיליון אלקטרוני:
 
 • חישוב אחוזים
 • גרף
word

השפעת אור על רבייה בעופות

   
word excel

השפעת משטר הארה והזרקת אסטרדיול על מועד הטלת ביצה ראשונה

 
 • הורמוני מין
 • הקדמת גיל הבגרות מינית אצל עופות
 • השפעת האסטרוגן אסטרדיול על מערכת הרבייה של הנקבה
excel מיומנויות בגיליון אלקטרוני:
 
 • ממוצע
 • סטיית תקן
 • משמעות הפיזור - אחידות
 • טבלה מסכמת
 • גרף
 • קו מגמה ומשוואת קו מגמה

   
word רבייה בדו חיים
 
 • סכנת ההיכחדות של דו חיים בעולם
 • מי הם הדו חיים
 • אסטרטגיות רבייה בדו חיים
 • הקשר בין סביבת החיים לאסטרטגית הרבייה
לינק השפעת טמפרטורה על מטילות
 


פעילויות בנושא רבייה בצמחים

word

רביית צמחים - מבט אבולוציוני

 
 • האבולוציה של צמחים, מעבר מהמים אל האדמה
 • צמחים עילאיים, מכוסי זרע, תלות בסביבה מימית לצורך רבייה, צמחי פרחים, האבקה,מאביקים, קו-אבולוציה
word

רבייה אל-מינית בצמחים

 
 • רבייה וגטטיבית: עקרונות, יתרונות וחסרונות
 • מודל לצמח שמתרבה גם ברבייה מינית וגם ברבייה אל-מינית (וגטטיבית)
   
word

רבייה וגטטיבית בצמחים בשיטת ההרכבה

 
 • הרכבת צמחים
 • שיטות ההרכבה הנפוצות ביותר
word תרביות רקמה בצמחים
 
 • יצירת צמחים בתרבית רקמה
 • עקרונות השיטה
 • שלבים בהתפתחות צמחים בתרבית רקמה
 • יתרונות וחסרונות של השיטה
word

רבייה מינית (רבייה זוויגית) בצמחים

 
 • רבייה מינית בצמחים: היבט אבולוציוני, עקרונות, יתרונות וחסרונות
 • איברי הרבייה של צמחים המתרבים ברבייה מינית:
 • מבנה הפרח, חלקי הפרח, האבקה, הפריה, יצירת פירות, זרעים, הפצת זרעים
 • האבקה עצמית והאבקה הדדית: עקרונות, יתרונות וחסרונות
 • התאמה של מערכות הרבייה של הצמחים לתפקודם
wordexcel השפעת האור על התפתחות צמחים ועל תהליכי פריחה
 
 • השפעת האור על התפתחות הצמח
 • מועד פריחה
 • פוטופריודיזם
 • צמחי יום קצר, צמחי יום ארוך
excel מיומנויות בגיליון אלקטרוני:
   
 
 • ממוצע
 • סטיית תקן
 • אחידות מדגם והמשמעות
 • טבלה מסכמת מקושרת
 • גרף
wordexcel השפעת טמפרטורה על רבייה בצמח
 

השפעת טמפרטורה על שלבים שונים בהתפתחות הצמח לקראת פריחה

excel מיומנויות בגיליון אלקטרוני:
 
 • ממוצע
 • סטיית תקן
 • אחידות מדגם
 • משמעות פיזור
 • טבלה מסכמת מקושרת
 • גרף
   
word התאמות בין מבנה של פרחים למאביקים ולשיטת ההאבקה
 
 • תהליכים אבולוציוניים של האבקת פרחים
 • האבקה ביוטית - יחסי גומלין בין צמחים ובין בעלי החיים המאביקים אותם
 • האבקה א-ביוטית - האבקה על ידי רוח או מים
word

אקולוגיה של האבקה: שינויים בצבע של פרחים המואבקים על ידי בעלי חיים

  אינטראקציה בין פרחים למאביקים, פרח מתגמל ולא מתגמל, אסטרטגיות רבייה של פרחים
   
word

תמונות של צמחים המואבקים על ידי הרוח

   
word האבקה על ידי מים
  עקרונות השיטה ודוגמאות של צמחים שונים שמואבקים באמצעות מים
   
word הפצת זרעים
 
 • זרעים הם תוצר של רבייה מינית. היתרונות בהפצת זרעים לצורך המשכיות המין.
 • שיטות הפצה: על ידי רוח, על ידי מים, באמצעות בעלי חיים, הפצה עצמית
   
לינק

כחום הלילה

 

 
פעילויות הקשורות ברבייה באדם
word מערכת הרבייה של האדם
מצגת

מצגת בנושא הפריה, הריון ותחילת התפתחות העובר באדם 

word

בעיות פוריות אצל האדם

word טכנולוגיות מתקדמות שמציעה הרפואה המודרנית לפתרון בעיות פוריות בבני אדם
word בן או בת בסופרמרקט הגנטי
wordexcel השפעות הסביבה על פוריות הגבר
 
 • סיבות לאי פוריות הגבר
 • מבנה תא זרע, מדדים לאיכות הזרע
 • השפעת טמפרטורה על פוריות הגבר
excel מיומנויות בגיליון אלקטרוני:
 
 • ממוצע
 • סטיית תקן
 • משמעות הפיזור – אחידות
 • טבלה מסכמת
 •  גרף
 • קו מגמה
 • משוואת קו מגמה
   
word ההורמונים הגבריים
 
 • שלב עוברי בהתמיינות לקבלת זכר
 • שינויים הורמונאליים בגיל ההתבגרות
 • בקרה הורמונאלית אצל גברים, פעילות ההורמונים בתקופת ההתבגרות המינית הזכרית
 • מנגנון ההיזון החוזר של הפרשת הטסטוסטרון, הורמון ה-LH בזכר, הורמון ה-FSH , הורמונים אנדרוגנים androgens) )
   
word כיצד נקבע הזוויג?
 
 • סימני מין חיצוניים וסימני מין משניים
 • הרכבי כרומוזומים המאפיינים זכר ונקבה
 • קביעת זוויג, התמיינות לזכר או לנקבה
   
word תהליך יצירת הזרע בגבר
 
 • מיוזה, מיטוזה
 • יצירת תאי זרע, שלבי הבשלת הזרע, מבנה תא הזרע הבשל
 • תהליך הספרמטוגנזה
 • מבנה האשך
 • תהליך הפיכת תאי הנבט לתאי זרע בשלים
   
לינק רבייה בבני אדם ובבעלי חיים
לינק

בקרה הורמונאלית בנשים

 
 

ICT