האוניברסיטה העברית בירושלים
אין כיוון בעישון
שלום אורח לשמירת תשובות נדרש רישום .בספטמבר 2000 התכנסה וועדה ציבורית לבדיקת הדרכים לצמצום העישון ולהפחתת נזקיו. בפגישה נכח אורח מיוחד, דייויד גרינברג, המשמש סגן נשיא בכיר בחברת "פיליפ מוריס אינטרנשיונל" שהיא חברה גדולה מאוד למוצרי טבק.  בנאום הפתיחה שלו לפני הוועדה אמר דייויד גרינברג, בין היתר, את הדברים האלה: "...הנני ניצב בפניכם לאשרר את תמיכתה של "פיליפ מוריס אינטרנשיונל" בפיקוח והסדרה יעילה והגיונית של הסיגריות, והנני שב ומדגיש את מחויבותה של החברה לסביבה מסחרית אחראית...." "...כפי שציינו בנייר העמדה שהוגש לוועדה, ובאתר האינטרנט שלנו, ישנה כיום הסכמה רפואית ומדעית רחבה כי הסיגריות גורמות לסרטן הריאות, מחלות לב, אמפיזמה (נפחת), ומחלות קשות נוספות. אין בכוונתנו לחלוק על קביעות אלה. עמדתה של פיליפ מוריס בעניין זה היא שאין עישון סיגריות בטוח וכי העישון הוא ממכר..." עוד טען דייויד גרינברג, שאחת הסוגיות העומדות בראש סדר העדיפויות של חברת "פיליפ מוריס אינטרנשיונל" היא המלחמה בעישון של בני נוער. "...חברת פיליפ מוריס אינה רוצה בעישון בקרב ילדים..." אמר דייויד גרינברג. מתוך: http://www.health.gov.il/units/smoke_reduce/protocol/180900heb.doc
?
מדוע, לדעתכם, נוקט נציג בכיר של תאגיד ייצור סיגריות בגישה כזו?

בניגוד לדבריו של דייויד גרינברג, שימו לב למזכר פנימי סודי של מחקר שיווק סיגריות, בחברה ליצור סיגריות שהתפרסם ב-1984
"הצלחה או כישלון של חברה לייצור סיגריות תימדד על פי מספר בני הנוער שיצטרפו לקהל המעשנים של אותה חברה."
טענה זו הסתמכה, בין היתר, על העובדות האלה:
מעשנים חדשים הם לרוב בני פחות מ-18. רק % 5 מכלל המעשנים מתחילים לעשן לאחר גיל הזה.
מעשנים מתאפיינים בנאמנות רבה למותג. מכאן, שחברות שלא יצליחו למשוך את המעשנים הצעירים, יתקשו לגרום להם לעבור מאוחר יותר לעשן את הסיגריות שהם משווקים.
המוטו של תעשיות הטבק היה אפוא "אם צעירים לא יעשנו, התעשייה כולה תדעך".

? הסבירו כיצד עמדה זו, שמובאת מתוך המזכר הסודי הנ"ל, מתיישבת עם דבריו של דייויד גרינברג.

שאלה מה לדעתכם, יכולים להיות המניעים של חברות הטבק בקידום תכניות למניעת עישון בקרב בני נוער?


?

באילו דרכים נוקטת חברת "פיליפ מוריס אינטרנשיונל", לטענת דייויד גרינברג, כדי להפחית את כמות בני הנוער המעשנים?

כדי לענות על השאלה, תוכלו להיעזר בדוח הוועדה הציבורית לבדיקת הדרכים לצמצום העישון ולהפחתת נזקיו.

דיויד גרינברג טען בפני הוועדה הנ"ל כי חברת "פיליפ מוריס אינטרנשיונל" מעבירה מסרים המיועדים באופן ספציפי לבני נוער : "...המסרים המועברים לבני נוער מיועדים לשנות את התפיסה שלהם לגבי עישון; לשכנע שעישון איננו "מגניב", וכי אין להם צורך בעישון כדי להגדיר את עצמם."

לעומת זאת, חזר דייויד גרינברג וטען כי "...אנו סבורים, שיש לנו הזכות לתקשר עם מעשנים מבוגרים לגבי המוצרים שלנו, לרבות מבוגרים שמעשנים מותגים אחרים. אך קשה מאוד לסרטט קו מפריד וברור בין אסטרטגיות פרסום המיועדות למבוגר המעשן לבין אלו שנתפסות כאטרקטיביות לילדים."

בתגובה לדברים האלה של מר גרינברג, אמר פרופ' דולב, חבר הוועדה:

"..זוהי זווית מעניינת לדון בילדים ומניעה מעישון של ילדים, ויש להעריך זאת. עם זאת, אני נבוך קמעא, ... נניח מצב שבו מישהו מגיע לעיר בכוונה להרעיל את מי הבארות, אך לא את הילדים. אנו נרעיל רק את ההורים כי אנו אוהבים ילדים. מסיבות שונות אנו חסים על הילדים. אך כמובן, שאם ילדים רואים מבוגרים מעשנים, ובפרט כאשר נכתב במפורש "למבוגרים בלבד", הדבר רק מגרה את הסקרנות, זה רק גורם לילדים לנסות להיות כמו מבוגרים ולנסות דברים אסורים. הניסיון לייצר סוגים שונים של סיגריות שקול אולי , אם ננסח זאת בהקצנה, לאותו רעל באריזה טובה יותר. לפיכך, אנו מדברים על משהו מאוד מעניין, זווית חשובה, אך כזו שאינה משנה את התמונה כולה, ואת הבעיה הכוללת, שמדי שנה, מתים אלפי אנשים במדינה הזו עקב עישון סיגריות. אני מאוד מתרשם מהתוכנית שהכנת לילדים, אך אני פחות מתרשם ממה שקורה כאן." 

?

האם לדעתכם, אכן ניתן "לסרטט קו מפריד וברור בין אסטרטגיות פרסום המיועדות למבוגר המעשן לבין אלו שנתפסות כאטרקטיביות לילדים"? האם חברה ליצור סיגריות יכולה להוביל קמפיין חינוכי אמין ומשכנע למניעת עישון בקרב בני נוער? 

בדיון שנערך באותה פגישה, מתייחס נציג פיליפ מוריס לטענות על הנזק הקשה שגורמות הסיגריות ולחוסר היכולת לחסום לחלוטין את החשיפה של בני נוער לפרסום סיגריות.

"...ביום שהסיגריות יוצאו מחוץ לחוק, נפנה לעסקים אחרים. נדמה לי, שאם מתבוננים בעולם ובחברות שבהן אנו חיים, אין אפילו חברה אחת שהחליטה לאסור על עישון או פעילויות מסוכנות אחרות."

ובהמשך מוסיף פיליפ מוריס את הדברים הבאים:

"....אני סבור, כי בסופו של יום, מבחינה פילוסופית, הדבר היחיד שיגרום למחלוקת קשה בינינו, יהיה אם תאמרו כי יש להעלים את המוצר מעל פני כדור הארץ. אנו נכבד זאת, כמובן, אם הממשלות יבחרו באפשרות זו, אך הדבר לא נראה מציאותי. לא נראה כאילו ממשלת ישראל או ממשלה אחרת תבחר לעשות זאת.

עד כאן על חברת "פיליפ מוריס".

ומהי המדיניות המאפיינת את המגזר הרחב יותר של החברות לסיגריות?

מסתבר שהאסטרטגיות שבהן נוקטות שאר החברות לייצור סיגריות בעולם דומות לאילו של חברת "פיליפ מוריס".

ככלל, החברות המייצרות סיגריות ומוצרי טבק מתעלמות מהסיכונים הכרוכים בשימוש בטבק.הן נוהגות לפרסם דעות ומחקרים בלתי אמינים, שמטילים ספקות בנתונים על הסיכון שבעישון ועל הנזקים הבריאותיים שהעישון גורם.

חברות הסיגריות אף מעסיקות מדענים שתפקידם הוא לעורר ספקות בציבור ביחס לסיכונים הכרוכים בעישון סיגריות.

הנה כמה דוגמאות למדיניות הזאת:

 • מחקרים סודיים של חברות לייצור סיגריות מעידים כי הנזק הבריאותי העצום של עישון היה ידוע לחברות זה מכבר, והן העלימו מידע זה באופן מכוון, ואף ניסו בדרכים שונות, כולל דרכים משפטיות, למנוע את פרסום המחקרים הללו. רק בשנת 1995 פורסמו המחקרים הנ"ל.
 • החברות לייצור סיגריות השקיעו סכומי עתק בפרסומת, כדי לגרום להתמכרות לעישון סיגריות בקרב אוכלוסיות שונות.
 • חברות הסיגריות עושות מאמצים גדולים כדי להשפיע על המחוקקים למתן את ההגבלות לפרסום ושיווק של סיגריות, ולפיקוח על השימוש בטבק.
 • מדיניות זאת יוצרת בעיה מוסרית כבדת משקל, ומסתבר שאפילו המדענים המועסקים על ידי החברות האלה סבורים שיש סיכונים משמעותיים בעישון.

מעובד מתוך האתר: http://www.daat.ac.il/daat/refua/encyc/ishun.htm

כדי לענות על השאלות שבהמשך, תוכלו להיעזר ברשימת אתרים.

?

אפילו חברות הסיגריות מודות שעישון סיגריות מסכן את הבריאות וגורם למוות. מדוע אם כן, לדעתכם, לא מוציאים מחוץ לחוק את היצור והשיווק של הסיגריות?

?

בשנים האחרונות מוגשות תביעות משפטיות נגד תעשיות הטבק וחברות ייצור הסיגריות, במגמה לחייב אותן לפצות את נפגעי העישון בסכומי כסף גדולים.

קישור  מידע על משפטים כנגד חברות טבק

מה לדעתכם, החשיבות של התביעות בעניין הזה מלבד הפיצוי הכספי הניתן לקורבנות העישון?

אתרים

•  מכון גרטנר: טבק וגלובליזציה-(סיכום דיון מיום 3.5.01)

דיון המטפל בסוגיות שונות
חופש הבחירה ואחריותו האישית של הפרט לבחור אם לעשן או לא; האם מוטלת על הפרט אחריות על כך, או שמא אחריות זו מוטלת דווקא על חברות הטבק?

 

•  תרמית חברות הטבק-הסתרת הנזקים הרפואיים של העישון ע"י חברות הטבק

זכות הציבור לדעת: כיצד ניסו חברות הטבק, במשך עשרות שנים, להסתיר את הנזקים הרפואיים של עישון-האויב הגדול ביותר לבריאותנו?

 

•  חברות הסיגריות מפרות את התחייבותן לא לפרסם לבני נוער

מחקר שהתפרסם לאחרונה מגלה שיצרניות הסיגריות ממשיכות לפרסם ולקדם מכירת סיגריות לבני נוער, וזאת למרות התחייבותן שלא לעשות זאת.

 

•  הישגים צנועים בלבד במערכה הממושכת נגד העישון

מאת פרופ' בן-עמי סלע, מנהל המכון לכימיה פתולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל-השומר; החוג לביוכימיה קלינית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב.
יועץ האגודה למלחמה בסרטן וחבר ועדת העדכון לסרטן הריאות באגודה למלחמה בסרטן.

 

•  תכניות למניעת עישון ויצרני הסיגריות (דו"ח ביניים 12.01.2004)

בשנת 1998 נחתם הסכם בין יצרני הסיגריות למספר מדינות בארה"ב על פיצוי בגין נזקי העישון . מאמר שיראה אור בעיתון NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE סוקר את הישגי ההסכם והשלכותיו על תרבות העישון והגמילה .

עיקרי הדברים וההשלכות על נושא העישון בישראל .

 

•  "עשן בעיניים"

תביעת ענק נגד חברת "דובק" מתמקדת בתוספים הסמויים, חלקם רעילים, שמוכנסים לסיגריות ללא ידיעת המעשנים.

 

•  תביעת ענק נגד חברות הטבק

משרד המשפטים האמריקני תובע מיצרניות הסיגריות 280 מיליארד דולר-החזר הרווחים שהושגו לכאורה באמצעים של מרמה והטעיית הצרכנים. הממשל גם מבקש להטיל מגבלות נוספות על חברות הטבק .

 

•  אחריות משפטית למותם של קורבנות העישון-תביעה נגד סוחרי סיגריות

פסק דינו של בית המשפט הפדראלי בארה"ב, אשר חייב יצרן סיגריות בתשלום פיצויים בסך 400,000 דולר לבעלה של אישה שנפטרה מסרטן ריאות, עורר התעניינות שיא בעולם המשפט האמריקני ובחוגי התעשייה שם.

 

•  ביהמ"ש ידון בתביעה של כללית נגד חברות הסיגריות

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשתן של 3 חברות הסיגריות - דובק, פיליפ מוריס ו- British American Tobacco - לדחות על הסף את התביעה נגדן בסך של 7.6 מיליארד שקל, שהגישו שירותי בריאות כללית.

 

•  נֶחָמוֹתָיו נַהמוֹתָיו וגַחמוֹתָיו של הטבק הגדול - הפוליטיקה שמאחורי הטבק

מה עוד תִשְׂמַח התעשייה לעשות כדי להאריך את תוחלת חַיֶיהָ? להוציא 12 מיליארד דולר על חיסול שדות טבק, ולָכוֹף את צווארה אל הַסַד של מִנהֶלֶת המזון והתרופות. כדי להתקיים צריך לכאוב קצת .

 

•  פרוטוקול הוועדה הציבורית לבדיקת הדרכים לצמצום העישון ולהפחתת נזקיו

 

•  The Truth About Big Tobacco

האמת על חברות הטבק: דבר אמת - אתר ובו סרטונים המדגימים את החומרים המזיקים שמצויים בסיגריות ועובדות על הדרכים לפרסום סמוי לצעירים. הכנסו ל- facts

 

•  Youth smoking prevention

Why we're working to stop children from smoking

מדוע בחברת הסיגריות "פיליפ מוריס" עוסקים בתכניות למניעת עישון אצל צעירים?

על כך תוכלו לקרוא באתר של חברת "פיליפ מוריס"

 

•  מידע מקיף על התרמית של חברות הסיגריות; עובדות הקשורות בכוח הכלכלי של חברות הטבק והדרכים שבהן השתמשו חברות הטבק להחדרת מוצריהן

 

•  Review a history of the tobacco industry, court battles and smoking's health risks.

סקירה על ההיסטוריה של תעשיית הטבק, מאבקים משפטיים וסיכונים בריאותיים למעשנים, משנת 1964 ועד היום לחצו על הכיתוב: Tobacco Road

üלאחר המסע שערכתם לגילוי התרמית הגדולה של חברות הסיגריות   והמניפולציות של חברות הסיגריות

ü לאחר שנחשפה בפניכם האמת על חברות הסיגריות ועל שיטות הפרסום של מוצרי הטבק

üלאחר שקראתם על המאבקים המשפטיים המתנהלים כנגד חברות הסיגריות

üלאחר שהכרתם את הגופים השונים המעורבים בנושא שיווק הסיגריות

üלאחר שנחשפתם לשיקולים השונים של הגופים המעורבים בתחום הסיגריות, במטרה לשווק את הסיגריות

üלאחר שלמדתם על הנזקים הכבדים שנגרמים למעשנים

üלאחר שנוכחתם לדעת כמה קשה לאדם שמעשן להיגמל מעישון


אתם מתבקשים להתייחס לשאלה הזאת:

שאלה

אם העישון כל כך מזיק לבריאות ויכול לגרום למחלות ואף למוות, ושאפילו חברות הטבק ויצרני הסיגריות מודים בכך ומפצים אנשים שנגרם להם נזק כתוצאה מעישון, מדוע לא מוציאים את ייצור הסיגריות אל מחוץ לחוק?

כלומר, מדוע לא אוסרים לגדל טבק, לייצר סיגריות לפרסם סיגריות ולמכור אותן, לא רק לילדים ובני נוער אלא גם לכלל האוכלוסייה?

כדי לענות על השאלה הזאת בצורה מקיפה ומעמיקה אתם מוזמנים להתחלק לקבוצות עבודה. כל קבוצה תיקח על עצמה לייצג את אחד הגופים המעורבים בנושא הסיגריות, ולהביא את דברו בפני חברי הקבוצות האחרות.

חברי כל קבוצה יבחנו את התחום שלקחו על עצמם בצורה מקיפה. הם יעשו זאת בעזרת המידע שרכשו על חברות הסיגריות ובעזרת אתרי אינטרנט שקיים בהם מידע בנושא שבחרו.

לשם כך מומלץ להיעזר במנוע החיפוש  http://www.google.co.il

ואלה הגופים השונים המעורבים בנושא שיווק ועישון סיגריות:

 • חברות הסיגריות וחברות הטבק
 • משרדי ממשלה שונים: משרד האוצר, משרד החקלאות, משרד המסחר והתעשייה, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד המשפטים
 • מעשנים בוגרים
 • בני נוער מעשנים
 • בני נוער שלא עישנו ולא מתכוונים לעשן
 • אדם שחלה כתוצאה מעישון במשך תקופה ממושכת או בני משפחה של אדם כזה
 • אדם שמנסה להיגמל מעישון סיגריות
   
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
עודכן לאחרונה:1.12.2006