האוניברסטיה העברית
 
 
 
השפעת הטמפרטורה על הפוטוסנתזה
השפעת ריכוז הפחמן הדו חמצני ועוצמת האור על תהליך הפוטוסינתזה
פוטוסינתזה ונשימה
דיות ןהתאדות
מקור מבלע
מחזור המים

כמה עובדות על המים

טיפהלפי ההערכות, יש בעולמנו (לרבות האטמוספרה) בין מיליארד ורבע למיליארד וחצי קילומטרים מעוקבים של מים, כשלושה רבעים מפני השטח של כדור הארץ מכוסים במים. 

כיסוי המים על פני כדור הארץ
http://www.zo.utexas.edu/faculty/sjasper/bio213/aquahab.html
התפלגות המים בביוספרה
התפלגות המים בביוספרה

איזה חלק מכמות המים בעולם מנוצלת על ידי האדם?

 

אם יש כל כך הרבה מים על פני כדה"א, מדוע קיימת בעיה של מחסור במים?

טיפהכלי הקיבול העיקרי של המים הם האוקיאנוסים. רק חלק קטן מהמים נשאר בקרקע במאגרים של מי תהום, בנהרות ובנחלים, בצורה של קרח בקטבים או בצורת אדים באוויר. מסיבה זו קיים מחסור במים.

טיפההמים הם משאב חיוני ליצורים החיים בכל המערכות האקולוגיות, ושום אורגניזם, אינו יכול להתקיים בלעדיהם. כמו כן המים משמשים כמדיום שמוביל חומרי הזנה לתוך המערכות האקולוגיות ומהן והלאה.

טיפהאדם יכול לחיות כחודש ללא מזון, אך רק שבוע אחד ללא מים!

אוקיינוס

http://www.tekstadventure.nl/branko/blog /

טיפהתנועתם של המים על פני כדור הארץ היא מחזורית. המים מהווים מעגל היוצר מחזור שלם, המכונה מחזור המים וכולל את המים הנמצאים בכל מקורות המים על פני כדור הארץ - אוקיינוסים, ימים, נהרות, מפלי מים, אגמים. המים מתאדים ממקורות המים אל האטמוספרה, ויורדים חזרה ארצה כמשקעים- גשם, ברד, שלג. המשקעים מגיעים בסופו של דבר אל מקורות המים. כמעט כל המים המצויים על פני האדמה ובתוכה הגיעו ממשקעים. המים הנעים במחזור המים עוברים ממצב צבירה אחד למשנהו, על כל גלגוליהם, וחוזרים לנקודת מוצאם. גורמים נוספים הלוקחים חלק חשוב במחזור המים העולמי הם משטר הרוחות והזרמים באוקיאנוסים.

 

מחזור המים (המחזור ההידרולוגי)

מחזור המים (המחזור ההידרולוגי)

http://ga.water.usgs.gov/edu /

אתם מוזמנים לערוך סיור וירטואלי להכרת מחזור המים בעולמנו.

את הסיור הווירטואלי שלכם באתרים שבהמשך, כדאי לפתוח בעיון בערכים הבאים מתוך אנציקלופדיה Ynet :

מחזור המים - מתוך אנציקלופדיה Ynet
הערך מים - מתוך אנציקלופדיה Ynet
הערך הידרולוגיה - מתוך אנציקלופדיה Ynet
 

אתרים נוספים בנושא מחזור המים

מחזור המים-מאת:חגית מאור

מחזור המים בטבע-מטח (אנימציה)

מחזור המים בטבע (איור)

תרשים סכמטי של מחזור המים

 

מקבץ אתרים באנגלית The Water Cycle

The water cycle

Drinking Water & Ground Water Kids' Stuff

How Does Water Move Around

Where does my drinking water come from

Simplified hydrologic cycle

Hydrologic Cycle

מאגר של אנימציות על מחזור המים

The Water Cycle

NJAWWA - Kids' Water Zone - The Water Cycle

אנימציה ו- Quiz

Global Energy Transfer, Atmosphere and Ocean Circulation, Climate

 

מחזור המים (איורים)

שטפים בהידרוספירה

The water cycle

כיצד מחזור המים מתרחש

אתר לילדים בנושא המים מכל ההיבטים

אתר מקיף בנושא מים

 

אתרים בעברית להרחבה בנושאים קרובים

מצוקת המים בעולם

link מקורות חברת המים הלאומית
link

מקורות המים בישראל (עמלנט)

link

מקורות המים הטבעיים של ישראל (מחבר: רמי בלנק)

link

משבר המים בישראל (סנונית)

link

מים בארץ ובעולם

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
עודכן בתאריך 29.2.08
יישומי המחשב הוראאת המדעים והחקלאות