האוניברסטיה העברית
שלום אורח התחבר  
   
השפעת הטמפרטורה על הפוטוסנתזה
השפעת ריכוז הפחמן הדו חמצני ועוצמת האור על תהליך הפוטוסינתזה
פוטוסינתזה ונשימה
דיות ןהתאדות
מקור מבלע
פוטוסינתזה ונשימה

בשנות ה-80 של המאה ה-20, ניסו לאקלם בארץ זן חדש וטעים של עגבניות. את העגבניות זרעו במקביל בכמה מכוני מחקר בארץ. תנאי הגידול של העגבניות בכל המקומות היו דומים מאוד – סוג הקרקע, החשיפה לאור, הדישון ומשטר ההשקיה. כמו כן, הסתבר שגם רמת ההפריה, מספר הפרחים ומספר החנטים היה דומה במכוני הגידול השונים.

בסוף תקופת הגידול נאסף היבול. להפתעת כל החוקרים, התגלו הבדלים גדולים יחסית, בין מכוני המחקר שבהם גידלו את העגבניות, במשקל היבול הממוצע לשיח עגבנייה. מניתוח תוצאות הניסוי התברר, שההבדל המשמעותי היחיד בין שטחי הגידול השונים היה טמפרטורת הלילה (טמפרטורת היום הייתה כמעט זהה, כ-25°C בממוצע).

טמפרטורת לילה ממוצעת (מעלות צלזיוס)

יבול ממוצע של שיח עגבנייה
במשל כל תקופת הקטיף (בק"ג)

7

8.67

10

9.21

14

9.87

20

8.32

 
?

1. נסו להעלות השערות שונות, מדוע יש לטמפרטורת הלילה חשיבות כה רבה לגבי משקל היבול המתקבל. לאחר מכן הסבירו את ההשערות והמשיכו בפעילות.

 
 

אחת ההשערות שהעלו החוקרים הייתה שהסיבה להבדלים במשקל היבול באזורים השונים, היא שקצב הנשימה של צמחי העגבנייה היה שונה בטמפרטורות השונות, באזורים השונים.

מהו הבסיס הביולוגי להשערה זו?

 

כדי לבדוק את ההשערה שהסיבה להבדלים במשקל היבול באזורים השונים, היא שקצב הנשימה של צמחי העגבנייה היה שונה בטמפרטורות השונות, באזורים השונים, יש לבחון תחילה שתי הנחות:

  1. רמת הנשימה של הצמח מושפעת מטמפרטורת הסביבה.
  2. ככל שהנשימה בצמח מוגברת, יורדת כמות המוטמעים.

על מנת לבחון הנחות אלו, נערך ניסוי.

חילקו חממה ל-4 חלקות. בכל חלקה הניחו 8 חביות ובכל אחת מהן שתלו שיח של עגבניה. בכל החלקות, שררו תנאי גידול זהים, מלבד טמפרטורת הלילה. טמפרטורת הלילה בחלקות השונות הייתה שונה, בין השעה 20:00 עד 6:00.

במשך שבועיים (לפני הפריחה), בתקופת הצימוח הווגטטיבי, נבדקו המדדים האלה:

  • קצב נשימה לילי
  • קצב פוטוסינתזה
בתום הניסוי, שקלו את כל העגבניות בכל שיח.

בטבלה 1 מסוכמות תוצאות הניסוי שבדק את השפעת טמפרטורת הלילה על קצב הנשימה הלילי ב-8 שיחי העגבנייה.

?

2. חשבו את קצב הנשימה הלילי הממוצע בטמפרטורות הלילה השונות.

 
 
?

3. בדקו את אחידות המדגם.
בניסוי הזה המדגם מוגדר כאחיד אם סטיית התקן מהממוצע אינה עולה על % 10.

 
 

ב טבלה 2 טבלה מסכמת, נרשמו תוצאות ממוצעות של 2 מדדים נוספים שנבדקו בניסוי: משקל עגבניות לשיח וקצב הפוטוסינתזה.

 
?

4. העבירו בצורה מקושרת, לטבלה 2, טבלה מסכמת, לעמודה המתאימה, את ממוצע קצב הנשימה הלילי כפי שחישבתם בטבלה 1.

 
 
?

5. סרטטו גרף (1) שיבטא את השפעת טמפרטורת הלילה על-

  • קצב הנשימה הלילי הממוצע
  • משקל העגבניות לשיח
 
 
?

6. על סמך גרף 1, תארו את השפעת טמפרטורת הלילה על יבול העגבניות (ק"ג לשיח).

 
השפעת טמפרטורת הלילה על קצב הנשימה בצמחי אלפפה
?

7. על סמך גרף 2, תארו את השפעת טמפרטורת הלילה על קצב הנשימה (פליטת דו-תחמוצת הפחמן)

בצמח האלפפה.

 
 
?

8. על סמך גרף 2, תארו את השפעת טמפרטורת הלילה על קצב הנשימה (פליטת דו-תחמוצת הפחמן)

בצמח האלפפה.

 
 
?

9. על סמך תוצאות הניסוי, באיזה אזור (איזה אקלים) כדאי לגדל את שיחי העגבנייה?

 

שאלה למחשבה:

?

10. האם מלבד צמחים, יש גם בעלי חיים שקצב נשימתם מושפע מטמפרטורת הסביבה?

 
 
אתרים נוספים להרחבת הידע

מילון מונחים ביולוגי, בו תוכלו למצוא מידע על יצורים אוטוטרופים והטרוטרופים

מידע על פטריות כדוגמא להטרוטרופים

 
   
 
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
1.2.08
יישומי המחשב להוראת המדעים בחקלאות