האוניברסטיה העברית
שלום אורח התחבר  
   
השפעת הטמפרטורה על הפוטוסנתזה

השפעת ריכוז הפחמן הדו חמצני ועוצמת האור על תהליך הפוטוסינתזה

פוטוסינתזה ונשימה
דיות והתאדות
מקור מבלע
 
בשדה מסוים גידלו צמחי סויה שהגיעו לגובה של 60 ס"מ. כדי לבדוק את השפעת תהליכי הפוטוסינתזה והנשימה בצמחים על ריכוז הפחמן הדו-חמצני בסביבת הצמחים נערכה תצפית ונמדד ריכוז ה- CO2.

צמח סויה בשדה
מידעמידע על הרכב הגזים באוויר
 

התצפית

בשדה הסויה, נדגמו מדידות של האוויר ונבדק ריכוז ה-CO2. המדידות נעשו בשני הגבהים, בעונת הקיץ.
בכל פעם נלקחו 2 דגימות:
• בגובה 20 ס"מ מהקרקע
• ובגובה 5 מטר מעל לפני הקרקע.
CO2 מהווה 0.03% מהרכב האוויר (ריכוז ppm 300)
 
הגרף שלפניכם מבטא את ממוצע המדידות של ריכוז ה- CO2 באוויר, מעל לשדה הסויה.
רכוז CO2 מעל פני הקרקע בשדה סויה בשעות היממה השונות
 
?
1. תארו והשוו את השינוי בריכוז ה- CO2 בשעות היממה השונות, בשני הגבהים.
 
 
?

2. באיזו שעה ריכוז ה- CO 2 הוא הנמוך ביותר?

באיזו שעה הריכוז הוא הגבוה ביותר?

מהו ההסבר לכך?

 
 
?

3. באילו שעות ריכוז ה- CO 2 נמוך מהריכוז האטמוספרי הממוצע של CO 2 , ובאילו שעות הוא גבוה יותר?

 
 
?

4. הסבירו את הקשר בין שעות היממה לבין ריכוז ה- CO 2 , בהקשר לתהליך הפוטוסינתזה.

 
 
?

5. איזה משפט הוא הנכון ביותר? (לקשור לעליית כמות ה- CO 2 )

א. עודף CO 2 עלול לעכב פוטוסינתזה.
ב. עודף CO 2 עלול לעכב נשימה.
ג. עודף CO 2 עלול לגרום לעלייה של הטמפרטורה על פני כדור הארץ.
ד. עודף CO 2 עלול לגרום לירידה של הטמפרטורה על פני כדור הארץ.
 
אתרים להרחבה

גזי חממה

   על פוטוסינתזה ונשימה-אתר של מט"ח שיעזור לכם להבין את התופעה והגרף.

   
 
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
24.1.08