האוניברסטיה העברית
שלום אורח התחבר   |
 
השפעת הטמפרטורה על הפוטוסנתזה
השפעת ריכוז הפחמן הדו חמצני ועוצמת האור על תהליך הפוטוסינתזה
פוטוסינתזה ונשימה
דיות ןהתאדות
מקור מבלע
השפעת הטמפרטורה על הפוטוסינתזה
מהי חשיבות הטמפרטורה לתהליך הפוטוסינתזה?

בטבלה 1ישנן תוצאות ממוצעות של ניסוי שבדק את השפעת הטמפרטורה על עוצמת הפוטוסינתזה של צמחי מים (הנמדדת בקצב פליטת הבועות של צמחי המים).

?
1. תארו במילים ובנוסחה את תהליך הפוטוסינתזה.
 
 
?
2. סרטטו גרף שיבטא את השפעת הטמפרטורה על עוצמת הפוטוסינתזה של צמחי מים.
 
 
?

3. מהו הגז שנפלט בבועות? האם המדד של קצב פליטת הבועות מהווה מדד טוב לעוצמת הפוטוסינתזה? הסבירו.

 
 
?
4. תארו את השפעת הטמפרטורה על עוצמת הפוטוסינתזה בצמחי המים.
 
 
?
5. מהי הטמפרטורה שבה עוצמת הפוטוסינתזה של צמחי מים הוא הגבוה ביותר? הסבירו.
 
 
?
6. מהו קצב הפוטוסינתזה בטמפרטורה של 5-20 מעלות?
מהו קצב הפוטוסינתזה בטמפרטורה של 30-43 מעלות?
(מצאו את הקצב על ידי סרטוט קווי מגמה בתחומים המתאימים.)

 

 
?
7. פי כמה גבוה/נמוך קצב הפוטוסינתזה בטמפרטורות 5-20 מעלות, לעומת קצב הפוטוסינתזה בטמפרטורות 30-43     מעלות? רשמו את כתובת התא ששבו ביצעתם את החישוב.

 

 
?
8. מצאו בעזרת קו המגמה המתאים מה צפויה להיות עוצמת הפוטוסינתזה ב-60 מעלות? רשמו את כתובת התא בו בצעתם את החישוב.
 
 
?

9. הסבירו בהרחבה את תוצאות הניסוי שבו נמדדה השפעת הטמפרטורה על עוצמת הפוטוסינתזה. התייחסו לאנזימים המעורבים בתהליך הפוטוסינתזה.

 

 

על מנת להבין את תוצאות הניסוי, אל תדלגו על המידע הזה:

הפוטוסינתזה הוא תהליך ביוכימי מורכב שבו יש שלבים רבים. בכל אחד מן השלבים שותפים אנזימים רבים.
i כדי להרחיב את הידע שלכם בנושא- השפעת הטמפרטורה על תהליכים אנזימתים,- לחצו כאן

ועברו לחלק הפעילות שעוסק בהכרת האנזים ובהשפעה אפשרית של הטמפרטורה על פעילות אנזימטית .

 
?

10. יש יצורים פוטוסינטתים שחיים במעיינות חמים. טמפרטורת המים במעיינות האלה מגיעה עד °C90. סביר להניח שאצל יצורים כאלה

א. בטמפרטורות גבוהות תגובות לא אנזימתיות מחליפות תגובות אנזימתיות.
ב. יש אנזימים שפעילים בטמפרטורות גבוהות מאוד.
ג. יש קואנזימים במקום אנזימים.
ד. יש דופן המונעת את התחממות פנים התא
בחרו את התשובה הנכונה והסבירו.

 

 

בעוצמת אור נמוכה, כאשר משנים את טמפרטורת הסביבה אין שינוי בקצב הפוטוסינתזה.

בעוצמת אור גבוהה, כאשר משנים את טמפרטורת הסביבה יש שינוי בקצב הפוטוסינתזה.

 
?

11. הסבירו עובדות אלה. התייחסו לעקומים בגרף (1) ולמושג גורם מגביל

הגורם המגביל
הגורם המגביל או הגורם המשפיע על תהליך ביולוגי מסוים. כאשר גורם משפיע על מידת קיומו של תהליך ביולוגי, הגורם הזה מגביל את התהליך כך: הגדלה או הקטנה של עוצמת הגורם משפיעה ישירות על עוצמת התהליך. בתהליכים ביולוגיים, כל גורם כזה משפיע עד למידה מסוימת, ומעבר לה הוא חדל להשפיע, כך שכל תוספת בעוצמת הגורם אינה מביאה לתוספת בשיעור התהליך. מנקודה זו, הגורם שהשפיע עד כה אינו מהווה גורם מגביל, אלא גורם אחר.
הגורם המגביל בפוטוסינתה
קיימים גורמים שונים המשפיעים על קצב תהליך הפוטוסינתזה, והם: עוצמת האור, ריכוז ה CO2-, הטמפרטורה וכמות המים. כל גורם כזה משפיע על התהליך וקובע את שיעורו.

.

 

 
גרף1

עוד על השפעת הטמפרטורה על קצב הפוטוסינתזה

גרף 2
?

12. על סמך גרף (2), איזה גידול מומלץ לגדל באזור בו יש טמפרטורת סביבה גבוהה (מעל °C 30)?

איזה גידול מומלץ לגדל באזור שבו טמפרטורת הסביבה היא מתחת ל- °C 20?

איזה גידול מומלץ לגדל באזור שבו טמפרטורת הסביבה היא בין °C 20-30?

הסבירו את תשובותיכם. התייחסו בהסבר לכדאיות הגידול ולקשר בין פעילות אנזימטית לקצב הפוטוסינתזה.

 

 

מידע נוסף האם יתכנו חיים על המאדים?

 
   
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
עודכן בתאריך:25.3.08