האוניברסטיה העברית
 
 
השפעת הטמפרטורה על הפוטוסנתזה
השפעת ריכוז הפחמן הדו חמצני ועוצמת האור על תהליך הפוטוסינתזה
פוטוסינתזה ונשימה
דיות ןהתאדות
מקור מבלע
יערות לתמיד או אוכל עכשיו?

היו פעילים במאבק! מה אפשר לעשות כדי להקטין את נזקי כריתת היערות ?

יותר מחמישית מיערות הגשם הטרופיים כבר נכחדו

מתוך http://english.sviva.gov.il

 
לאחר שניתחתם את הבעיה של כריתת יערות הגשם, הציעו פתרונות.
הצעות שונות לפתרון הבעיה תמצאו באתרים הבאים
 
greenpeace
 
link יגוארים על גלגלים מצילים את יערות הגשם
 
יגוארים על גלגלים מצילים את יערות הגשם

July 29, 2004 יער צ'אק'ו ארגנטינה © Greenpeace / infoto

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
עודכן בתאריך:22.6.2008
יישומי המחשב להוראת המדעים בחקלאות