האוניברסיטה העברית בירושלים
השפעת הטמפרטורה על הפוטוסנתזה
השפעת ריכוז הפחמן הדו חמצני ועוצמת האור על תהליך הפוטוסינתזה
פוטוסינתזה ונשימה
דיות ןהתאדות
מקור מבלע
המנון הפוטוסינתזה
תהליכי ייצור בצמח
האם תהליך הפטוסיתזה יכול להתקיים ללא אור? הצמח מבנה ותפקוד האם קיימת סכנה שהאנרגניה הנחוצה לקיום החיים תיגמר?
כדור הארץ מתחמם
כיצד יתכן שהמים בעולמנו אינם מתכלים? כיצד יתכן הדבר שמילמיוני שנים אורגניזמים צורכים חמצן והחמצן איננו נגמר?
ריאה ירוקה או שכונת וילות? יערות לתמיד או אוכך עכשיו?
מי אנחנו? | מידע למורה | מאגר פעילויות | צור קשר
 
עודכן ב15.8.2008  
ict