האוניברסטיה העברית
שלום אורח התחבר  
 
השפעת הטמפרטורה על הפוטוסנתזה
השפעת ריכוז הפחמן הדו חמצני ועוצמת האור על תהליך הפוטוסינתזה
פוטוסינתזה ונשימה
דיות ןהתאדות
מקור מבלעמחזור הפחמן

הפחמן הדו-חמצני CO2 מהווה % 0.03 מן האוויר. למרות הריכוז הנמוך שלו באוויר, קיימת טענה שכל שינוי בכמות ה-CO2 מהווה סכנה גדולה לסביבת הקיום של כל האורגניזמים החיים.

?
1. הסבירו טענה זו. בתשובתכם, היעזרו ב מסע וירטואלי להכרת תהליך הפוטוסינתזה וב אתרים .
 
 

ב גיליון מאגרי פחמן שבקובץ , בטבלה 1, יש נתונים על המאגרים העיקריים של פחמן בטבע.

 
?
2. סרטטו גרף (1) שיבטא את התפלגות המקומות השונים שבהם קיימים מאגרים של פחמן.
 
?
3. חשבו איזה אחוז שמהווה כל מאגר מסך כל מאגרי הפחמן הקיימים בעולם.
 
?
4. על פי החישוב שערכתם, מהו המאגר הגדול של הפחמן? מה ההסבר לכך?
מחזור הפחמן בטבע

 

link עוד על מחזור הפחמן בטבע ב מקבץ של אתרים.

החומרים באטמו ספירה המקיפה את סביבת החיים שלנו נמצאים בשיווי משקל תמידי, שהוא המפתח לקיומנו על-פני כדור הארץ. ל מחזור החמצן , מחזור הפחמן ול תהליך הפוטוסינתזה יש תרומה חשובה לשמירה קבועה של ריכוז החמצן והפחמן הדו-חמצני באטמוספירה.

?

5. אילו תהליכים צורכים CO2 מהאטמוספירה ואילו תהליכים מחזירים CO 2 לאטמוספירה?
תוכלו לארגן את תשובתכם ב טבלה .


תהליכים הצורכים CO2 מהאטמוספירה

תהליכים המחזירים CO2 לאטמוספירה

  

  

 
 
?

6. מה קורה כאשר מופר האיזון בין התהליכים הצורכים CO2 ובין התהליכים המחזירים CO2

לאטמוספירה?

 

חוקרים ואנשי הגנת הסביבה ברחבי העולם מזהירים מפני התחממות של כדור הארץ. לטענתם, ההתחממות מעמידה בסכנה את כל מערכות החיים.

 
לפניכם אנימציות המתארות את תהליך התחממות כדור הארץ.
link

התחממות גלובלית

link

אפקט החממה

link אנימציה מסכמת של מחזור הפחמן וההשלכות הסביבתיות
?

7. תארו בעזרת האנימציות, את תהליך התחממות כדור הארץ ואת הסיבות לכך.

 
link מה הקשר בין ריכוז פחמן באטמוספירה לטמפרטורת הסביבה ?
 
   
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
עודכן בתאריך 25.1.08
יישומי המחשב הוראאת המדעים והחקלאות